HI terasa i balkona

Hidroizolacioni sistemi terasa i balkona spadaju u veoma važna hidroizolaciona područja građevine. Terase u konstruktivnom i arhitektonskom smislu u pravilu čine ravni krov objekta ili pojedinog njegovog dijela, a po namjeni uglavnom spadaju u prohodne krovove.

HI prohodnih krovova

U prohodne krovove ubrajamo one krovne pozicije na objektu čija je primarna i konstruktivna uloga zaštita objekta od negativnih atmosferskih uticaja. Prohodni krovovi u arhitektonskom smislu predstavljaju i visinski kraj objekta ili pojedinih njegovih istaknutih dijelova. Takođe, prohodni krovovi osim svoje primarne uloge imaju i važnu i zahtijevnu ulogu korisne vanjske građevinske površine u vidu prolaza za ljude – podium platoa, igrališta za djecu, rekreativnog i zabavnog prostora, parking prostora za vozila itd.

HI neprohodnih krovova

Neprohodni krovovi, najčešće ravnog oblika, konstruisani su na način da im je hidroizolacioni pokrivač direktno izložen i vidljiv, odnosno u drugoj varijanti on je zaštićen i opterećen. Neprohodne ravne krovove sa izloženim i vidljivim hidroizolacionim pokrivačem u tehničkom smislu klasifikujemo i nazivamo izloženim neprohodnim ravnim krovovima. Neprohodni ravni krovovi kod kojih je hidroizolacioni pokrivač zaštićen i opterećen sa šljunkom ili nekim drugim materijalom, nazivamo zaštićenim ili u praksi najčešće – balastnim neprohodnim ravnim krovovima.

HI žardinjera

Pod pojmom žardinjere, u ovom našem tematskom slučaju, podrazumijevamo upuštene dijelove u konstrukciji pojedinog objekta čiji prostor želimo popuniti zemljanim supstratima i ostalim potrebnim slojevima kako bismo u njih zasadili odabrane biljke (u rasponu od cvijeća, trave i grmolikog rastinja pa sve do velikih stabala).  Arhitektonsko planiranje čovjekovog prostora za život uz odabir, primjenu i oplemenjivanje čovjekove građevine zelenim rastinjem predstavlja istinske izazove same arhitekture i predstavlja istinske i trajne vrijednosti. Ukoliko je taj naš mali, intimni vrt na terasi ili krovu još pri tome i funkcionalan, bezbjedan i lagan za održavanje, tada možemo biti sigurni da smo na pravom putu.