HI prohodnih krovova

U prohodne krovove ubrajamo one krovne pozicije na objektu čija je primarna i konstruktivna uloga zaštita objekta od negativnih atmosferskih uticaja. Prohodni krovovi u arhitektonskom smislu predstavljaju i visinski kraj objekta ili pojedinih njegovih istaknutih dijelova. Takođe, prohodni krovovi osim svoje primarne uloge imaju i važnu i zahtijevnu ulogu korisne vanjske građevinske površine u vidu prolaza za ljude – podium platoa, igrališta za djecu, rekreativnog i zabavnog prostora, parking prostora za vozila itd.

HI neprohodnih krovova

Neprohodni krovovi, najčešće ravnog oblika, konstruisani su na način da im je hidroizolacioni pokrivač direktno izložen i vidljiv, odnosno u drugoj varijanti on je zaštićen i opterećen. Neprohodne ravne krovove sa izloženim i vidljivim hidroizolacionim pokrivačem u tehničkom smislu klasifikujemo i nazivamo izloženim neprohodnim ravnim krovovima. Neprohodni ravni krovovi kod kojih je hidroizolacioni pokrivač zaštićen i opterećen sa šljunkom ili nekim drugim materijalom, nazivamo zaštićenim ili u praksi najčešće – balastnim neprohodnim ravnim krovovima.