Zeleni krovovi

Zeleni krovovi su otvoreni prostori prekriveni biljnim materijalom, od tla odvojeni građevinom ili nekom drugom strukturom. Odlična su rješenja za povratak ravnoteže između prirode i čovjekovog prostora za život u velikim prenaseljenim gradovima. Pored toga što poboljšavaju estetski izgled zgrada i krovova, zeleni krovovi imaju brojne ekološke, ekonomske, estetske, sociološke i psihološke prednosti. U saradnji sa našim partnerima Nophadrain timom iz Holandije napravili smo jedinstvene sisteme zelenih krovova koje smo razradili u nastavku teksta.