Ekstenzivni zeleni krovovi

Ekstenzivni zeleni krovovi su lagani krovovi prekriveni manje zahtjevnom vegetacijom poput seduma, začinskog i aromatičnog bilja ili trave koji su posebno prilagođeni ekstremnim vremenskim uslovima na krovovima. Izrada ovakve vrste krovova, kao i njihovog održavanja nije skup zahvat, a pri tome poznato je da su trajniji od uobičajenih krovova.

Predosti ekstenzivnog zelenog krova su:

• smanjenje opterećenja na sistem odvodnje - zeleni krov usporava oticanje kišnice i smanjuje pritisak vode na odvodne kanale prilikom većih pljuskova
• suzbijanje pojave termičkog mosta – za razliku od betonskih krovova, ekstenzivni zeleni krovovi ne mogu pretvoriti sunčevu energiju u toplotu u potpunosti, ali stvaraju efekat hlađenja okoline zbog pretvaranja vode u vodenu paru
• zaštita hidroizolacionih sistema – vegetacija ekstenzivnog zelenog krova pomaže u zaštiti hidroizolacija od negativnog uticaja sunčevih zraka i kiše, te samim tim pozitivno utiče na životni vijek hidroizolacionih sistema
• zaštita od buke – vegetacija ekstenzivnog zelenog krova pomaže u smanjenju buke i njenog negativnog uticaja na životni prostor.

Sistem ekstenzivnih zelenih krovova:

Sistem ekstenzivnih zelenih krovova isporučujemo kompletan, počev od hidroizolacija zelenih krovova, preko drenažnih sistema do same vegetacije.

Srce sistema za zelene ekstenzivne krovove

ND 5+1 je idealan drenažni sloj ispod ekstenzivnog zelenog krova. Predstavlja višenamjenski drenažni sistem sa CE oznakom koji ima visoku čvrstoću na pritisak. Ovaj proizvod štiti vegetaciju od prekomjernog zadržavanja vode u zimskom periodu i periodu kiša, te zajedno sa ND SM-50 substrat panelima (zadržavaju oko 30 l vode po m²), obezbeđuje dovoljnu količinu vode vegetaciji u sušnom ljetnjem periodu ali i štiti hidroizolaciju zelenog krova od mehaničkih oštećenja za vrijeme i nakon instalacije.

 
 
 
The GreenLiner je profil koji se koristi za razdvajanje cjelina - na jednoj strani je vegetagija, a na drugoj može biti šljunak ili popločanje.  Profilom se postiže potpuno prava linija između navedenih zona, ali se takođe može lako oblikovati i zaobljena linija ukoliko se uklone poprečne prečke.
 
 
  
 
Izonet u ponudi ima još jedan sistem za ekstenzivne zelene krovove, u kojem su prezentovani hidroizolacioni materijali kompanije Novaglass, noviteti iz kompanije Esha, i nezaobilazni drenažni slojevi kompanije Nophadrain. Za više informacija o spomenutom sistemu - kliknite ovdje.
  
 
 
 
U download zoni možete pronaći detaljniji opis proizvoda ND 5+1 na engleskom jeziku. Predloge rješenja za ovaj tip krova takođe možete naći ispod a ukoliko želite detaljnije informacije, molimo Vas da nas kontaktirate.

Download zona