sertifikati

Rastemo i učimo svakog dana, a sertifikati su priznanja kojim pokazujemo našim partnerima, kako sadašnjim tako i potencijalnim, da smo firma sa kojom treba poslovati. Izonet je sertifikovan da projektuje i izvodi hidroizolacione sisteme po standardima ISO 9001:2015 i MEST EN ISO 9001:2016.

 
┌                                                                                           
    
                                                                                                                                                                                   ┘
┌                                                       
 
                                                                                          
┌                                                                                           
   
                                                                                                                                                                                   ┘
┌