Parking prostor na krovovima

Šta je to parking prostor na krovovima?

Parking prostori omogućuju preseljenje okolnog okruženja objekta na njegov krov i obično se kombinuju sa intezivnim zelenim krovovima.

Prednosti parking prostora na krovovima:

  • preseljenje parking prostora na krov objekta, dalo je okolini objekta više opcija za uređenje, a samim tim i stvaranje novih mogućnosti za drugačije korišćenje prostora na krovu
  • krov se neprimjetno stopio sa okolnim uređenjem
  • zaštita hidroizolacionih sistema – vegetacija ove vrste krova pomaže u zaštiti hidroizolacija od negativnog uticaja sunčevih zraka i kiše, te samim tim pozitivno utiče na životni vijek hidroizolacionih sistema
  • zbog svog kombinovanja sa vegetacijom, pozitivno utiče na životnu sredinu. Takođe spriječava pojavu termičkog mosta i smanjuje opterećenje na sistem odvodnje.

Sistem parking prostora na krovovima

Sistem parking prostora na krovovima isporučujemo kompletan, počev od hidroizolacija zelenih krovova do drenažnih sistema.

Srž parking prostora

Srž parking prostora na krovovima je drenažni sistem ND 620 za parkiranje automobila, a za parkiranje teških teretnih vozila i vozila hitne službe predviđen je ND 620hd. Oba sistema imaju visoku čvrstoću na pritisak. ND 620 / ND 620hd odlični su drenažni sistemi koji omogućavaju oticanje vode iz sloja ispod popločanja i spriječavaju smrzavanje i negativne pojave na popločanju u vidu njihovog pomjeranja – skaliranja. To znači da ova dva sistema nude stabilnu podkonstrukciju ispod nekog od fleksibilnih popločanja. Ovi sistemi su podvrgnuti testiranju na dugoročna opterećenja na Univerzitetu Tehnologije, Minhen, Njemačka.
 
 
Predloge i crteže za ovaj tip krova možete naći u download zoni ispod. Svi crteži predstavljaju predloge sistema - šeme, te ukoliko želite detaljnije informacije molimo da nas kontaktirate.

Download zona