Drenažni sistemi

Drenažni slojevi su jako bitan aspekt sistema jer zahvaljujući drenaži produžavamo radni vijek hidroizolacija i popločanja. Drenažni sloj osim što amortizuje pokrete različitih slojeva, dozvoljava deformaciju same podloge bez vidljivih posljedica na popločanju. Takođe, zahvaljujući njemu voda brže i lakše napušta sistem i odlazi do slivnika.