Drenažni sistem za fasade sa keramičkim oblogama - GUTJAHR

Gutjahr je njemačka firma koja proizvodi vrhunske drenažne sisteme. U ponudi imaju programe za unutrašnje i spoljašnje popločanje, kao i za fasadu sa keramičkim oblogama. Uglavnom ih postavljamo sa hidroizolacijama firme Ardex jer su se njihovi proizvodi zajedno pokazali kao odlično rješenje.
CeraVent®

• Ventilacija fasade kroz drenažni pokrivni sloj.
• Ispušta difuznu vodenu paru, spriječavajući oštećenja od smrzavanja i cvjetanja.
• Odvaja keramičke obloge od podloge.
• Izbegava se stvaranje pukotina uslijed kritičnih napona smicanja.
• CeraVent® je obezbjeđen sistemom zidnih fiksera i pogodan je za postavljanje na različite podloge, npr. na podloge sa problemima prianjanja kao što su boje ili vlažni slojevi maltera.
 
  
 
U download zoni možete pronaći detaljniji opis proizvoda CeraVent®.
 

Download zona