Drenažni sistemi intezivnih i ekstenzivnih zelenih krovova - NOPHADRAIN

NOPHADRAIN je holandska firma čije proizvode koristimo za projekte ozelenjavanja krovova i žardinjera. Iz širokog asortimana njihovih proizvoda najviše koristimo kombinaciju proizvoda ND 5+1, horizontalno akumulacioni drenažni sloj, i ND 120, vertikalni drenažni sloj koji se postavlja sa profilom ND CLIC. Ovaj sistem se svaki put pokazao kao odličan izbor, a primjenjuje se kako na sedum krovovima, tako i na žardinjerama.

Najznačajnija odlika ovih proizvoda je što tokom zime štite hidroizolaciju od predugog zadržavanja vode u sistemu, te ona kroz sloj drenaže brže pronalazi svoj put do slivnika. Sa druge strane, tokom ljetnjih mjeseci i visokih temperatura, ovaj sloj zadržava i do 5.8 litara vode po metru kvadratnom, i na taj način pripomaže biljkama prilikom sušnog perioda.
  
  
SISTEM ZA EKSTEZIVNE ZELENE KROVOVE
 

SISTEM ZA INTENZIVNE KROVOVE / ŽARDINJERE
 
 
U download zoni možete pronaći detaljniji opis proizvoda ND 5+1 i ND 120 na engleskom jeziku, kao i predloge rješenja sistema drenaže za intenzivne i ekstenzivne zelene krovove. 
 

Download zona