Drenažni sistemi ispod spoljašnjeg popločanja - GUTJAHR

Gutjahr je njemačka firma koja proizvodi vrhunske drenažne sisteme. U ponudi imaju programe za unutrašnje i spoljašnje popločanje, kao i za fasadu sa keramičkim oblogama. Uglavnom ih postavljamo sa hidroizolacijama firme Ardex jer su se njihovi proizvodi zajedno pokazali kao odlično rješenje.
Watec®Drain KP+

• Watec®Drain KP+ je jedini drenažni sistem koji se može polagati, tj. postavljati bez vezivanja za podlogu.
• Kamene i keramičke obloge su kao nove tokom cijelog perioda eksploatacije.
• Nema pojave ružnih mrlja, iscvjetavanja fuga, nema pojave kalcifikacije, niti šalitre na površini.
• Nema pucanja popločanja uslijed nasjedanja ili širenja podloge.
• Nema pucanja podloge uslijed uzastopnih ciklusa zaleđivanja i odleđivanja.
• Višestruko produžava vijek hidroizolacijama.
• Difuzioni prorezi omogućavaju ventilaciju preostale vlage iz cementnih podloga.
• Omogućava smanjenje visine praga vrata.
• Mrežasta armatura pruža optimalnu čvrstoću i prianjanje. Može se koristiti za pad i od samo 1%.
 
  
  
AquaDrain® EK

• AquaDrain® EK je drenažni sistem posebno napravljen za polaganje vanjskih obloga na drenažni malter (ARDEX A10 + ARDEX QUARKIES ME granulacije 3.0 - 5.6 mm).
• Laminirana mreža potpuno razdvaja slojeve - da bi se stvorila dugoročna kvalitetna drenaža.
• Ovaj sistem najbrže odvodnjava procjedne vode.
• Apsorbuje zvuk i stišava buku koraka do +30 dB.
• Nema pojave ružnih mrlja, iscvjetavanja fuga, nema pojave kalcifikacije, niti pojave šalitre na površini.
• Nema pucanja podloge uslijed uzastopnih ciklusa zaleđivanja i odleđivanja.
• Može se koristiti za velike površine napolju.
 
  
 
AquaDrain® SD

• AquaDrain® SD je gotovi fabrički element koji se koristi prilikom postavljanja drenaže na spoljašnjih stepenicama.
• Ima podesivi zglob, pa se zato lako i brzo može postaviti.
• Može se kombinovati sa AquaDrain® i Watec®Drain linijskim slivnicima za terase.
• Drenaža pruža pouzdanu zaštitu od oštećenja prouzrokovanih mrazom i nakupljanjem vode.
• Nema cvijetanja fuga, ružnih mrlja niti pojave kalcifikacije.
• Ubrzava sušenje prirodnog kamena.
 
  
 
 
 
 
U download zoni možete pronaći detaljniji opis proizvoda Watec®Drain KP+, AquaDrain® EK i AquaDrain® SD. Takođe možete skinuti cjelokupan materijal Gutjahr programa za spoljašnju drenažu u pdf formatu.

Download zona