Podium - plato na krovovima

Šta su to podiumi – platoi na krovovima?

Podium – plato na krovu je interesantno rješenje kombinacije prostora za šetnju i vegetacije zelenog krova. Samim tim treba da omogući ugradnju betonske površine, odnosno kamenog popločanja na predmetnom krovu. Da bi se spriječio štetni uticaj na okolno uređenje krova, potrebno je instalirati drenažni sistem visoke čvrstoće. Projektovanje slabog sistema odvodnje može prouzrokovati razljevanje vode, te promjenu boje na popločanju kao i na vegetaciji, odnosno u zimskom periodu na smrzavanje.

Prednosti podiuma – platoa na krovovima:

  • maksimalno povećanje otvorenog prostora – podijumi – platoi stvaraju dodatni stambeni prostor na neočekivanim mjestima koja nude privatni ili javni pristup
  • spriječavanje oštećenja na popločanju – drenažni sistem visoke čvrstoće na pritisak ima odličnu moć odvodnje, te samim tim spriječava pojavu kamenca i salitre na popločanju
  • zaštita hidroizolacionih sistema – vegetacija ove vrste krova pomaže u zaštiti hidroizolacija od negativnog uticaja sunčevih zraka i kiše, te samim tim pozitivno utiče na životni vijek hidroizolacionih sistema
  • daje pozitivan doprinos okolini – uobičajeno je da se kombinuje sa vegetacijom, stoga pozitivno utiče na područja sa biodiverzitetom, suzbija pojavu termičkog mosta i smanjuje opterećenja na odvodni sistem.

Sistem podiuma – platoa na krovovima

Sistem podiuma – platoa na krovovima isporučujemo kompletan, počev od hidroizolacija zelenih krovova do drenažnih sistema.

Srž podiuma

Srž podiuma – platoa na krovovima je drenažni sistem ND 220. Predstavlja višenamjenski drenažni sistem sa CE oznakom koji ima visoku čvrstoću na pritisak i spriječava stagniranje vode ispod popločanja. Zbog svega toga spriječava pojavu salitre i kamenca na popločanju, promjene boje popločanja kao i vegetacije, spriječava smrzavanje i kao takav predstavlja stabilan sloj ispod popločanja. ND 220 suzbija stvaranje hidrostatičkog pritiska na hidroizolacionim sistemima zelenih krovova. Ovaj drenažni sistem sadrži sloj koji rasterećuje pritisak, te u kombinaciji sa ND TGF-20 Separation and Slip Film proizvodom štiti hidroizolacije zelenih krovova od mehaničkih oštećenja. Ovi drenažni sistemi spriječavaju hidrostatički pritisak na hidroizolacione sisteme zelenih krovova, te u kombinaciji sa ND TSF-100 Slip and Protection Sheet, štite hidroizolacione slojeve od dinamičkih i statičkih opterećenja.

Download zona

NOPHADRAIN TEHNIČKI LIST

ND220