Specijalni sistemi podova za unutrašnje prostorije

Gutjahr je njemačka firma koja proizvodi vrhunske drenažne sisteme. U ponudi imaju programe za unutrašnje i spoljašnje popločanje, kao i za fasadu sa keramičkim oblogama. Uglavnom ih postavljamo sa hidroizolacijama firme Ardex jer su se njihovi proizvodi zajedno pokazali kao odlično rješenje.
IndorTec® FLEXBONE-VA

• Sloj koji garantuje dugoročnost i estetsku vrijednost raznih vrsta keramičog ili kamenog popločanja.
• Odlična čvrstoća na smicanje, što omogućava deformaciju podloge do 1.3 mm.
• Pouzdan sloj za kompenzaciju pokreta različitih slojeva sistema.
• Izvanredno prianja zahvaljujući tehnologiji GripLock.
• Odličan prenos opterećenja zahvaljujući kontaktnoj površini od preko 50%.
• Flis sa donje strane kompenzuje pritisak vodene pare.
• Savršen je za polaganje ploča velikog formata i za površine koje imaju veliko opterećenje.
 
 
 
IndorTec® THERM-E

• Efikasno grijanje i kompenzator pokreta različitih slojeva za izrazitu dugotrajnost i estetsku vrijednost podova.
• Jednostavna obrada zahvaljujući optimalnom ravnom položaju i preciznom položaju grejnih kablova u nosaču.
• Standardni presjek kabla za grijanje u bilo kojoj dužini i tehnologiji garantuje maksimalnu lakoću polaganja i pouzdan rad.
• Brzo zagrijevanje popločanja jer su grejni kablovi potpuno prekriveni lijepkom pa samim tim je 38% manje vazdušnih šupljina koje treba zagrijati.
• Štedi se na vremenu jer se kablovi odmah kače u otvore na nosećem sloju, s tim da nema daljih pomjeranja.
• Završna obloga može biti kamen, keramika, parket, tepih. Izrazito pogodno za velike formate.
 
 
 
U download zoni možete pronaći detaljniji opis proizvoda IndorTec® FLEXBONE-VA i IndorTec® THERM-E.


Download zona