HI balkona

Hidroizolacioni sistem balkona se razlikuje od hidroizolacionog sistema terasa i prohodnih krovišta prvenstveno po tome što na balkonima nemamo potrebu za termičkom izolacijom i parnom branom, a pogotovo što balkoni nisu ograničeni obodnim vijencem. Odvodnju vode s balkona u principu regulišemo na način da konstrukciju balkona nagnemo prema spolja te dopustimo slobodno oticanje vode u posebno instalirani terasni, čeoni i bočni olučni sistem.
Predstavljamo jedan od tipova hidroizolacionog sistema balkona sa završnim popločanjem u vidu kamena ili keramike:
• AB konstrukcija
• sekundarna hidroizolacija
• cementna košuljica u padu min. 1,5% prema spolja
• primarna hidroizolacija
• drenažni sloj
• kameno ili keramičko popločanje
• specijalni aluminijumski obodni opšav sa obodnim aluminijumskim olučnim horizontalnim i vertikalnim odvodnim kanalima.
 
 
 AB konstrukciju balkona treba već u fazi izvođenja nagnuti prema spolja, gornji sloj nagnuti u padu od 1% prema spolja.

 Sekundarna hidroizolacija se postavlja iz sigurnosnih razloga, a preporučujemo polimercementni premaz.

 Cementna košuljica u padu
ne smije biti tanja od 4 cm, treba biti armirana staklenim vlaknima i odijeljena od sekundarne hidroizolacije slojem PE folije (obični građevinski najlon). Cementna košuljica treba biti sa kontinuiranim padom od najmanje 1,5% prema spolja.
 
 Primarna hidroizolacija je ključni i najvažniji sloj ovog sistema te kvalitete primarne hidroizolacije trebaju biti izrazito visoke.
Za primarnu hidroizolaciju balkona preporučujemo materijale:
• poliuretan, ručno nanošeni ili mašinski prskani hladni sistem 
• polimercementni premaz sa adekvatnim uglovnim manžetnama – trakama 
 
 
 Drenažni sloj postavljen cijelom površinom ispod popločanja predstavlja okosnicu cjelokupnog sistema.
Uloga drenažnog sloja je izrazito pozitivna i višeznačajna te samim time:
• ne dolazi do zarobljavanja vode ispod slojeva popločanja te popločanje ne poprima razne boje, odnosno ne dolazi do „flekavog popločanja“
• procjedna voda brzo izlazi iz slojeva popločanja i vezivnih materijala te se popločanje brzo prosušuje. Ovo je posebno važno u kontinentalnim krajevima niskih temperatura.
• hidroizolacija biva oslobođena i rasterećena od dugotrajnog prisustva hemijski „agresivne“ vode što joj značajno produžava vrijeme aktivne eksploatacije
• drenažni sloj djeluje kompenzativno između različitih podloga i slojeva te ne dolazi do pucanja kamenog ili keramičkog popločanja
• na popločanjima urađenim preko ovih specijalnih drenažnih slojeva, nikad nećete vidjeti ružne tragove šalitre odnosno kalcifikovane tragove i mrlje.
Ukoliko želite da saznate više o proizvodima koje nudimo za drenažu, molimo Vas kliknite ovdje.
 
 Kameno ili keramičko popločanje mora biti postavljeno uz pomoć posebnog vezivnog materijala (ljepila) koje ima svojstva propusnosti za vodu bez gubitka svojih aditivnih sastojaka.

 Za cjelokupan sistem i njegovu funkcionalnost, jako su bitni adekvatni drenažni linijski i tačkasti slivnici. Tačkasti slivnici trebaju imati mogućnost drenažnog ulaza vode sa više nivoa.

Proizvođači čije sisteme i proizvode ugrađujemo prilikom hidroizolacije balkona su: