Kerakoll sistemi za balkone

Kerakoll je italijanski proizvođač hidoizolacija koji svoje proizvode pravi da budu ekološki. Materijal se može reciklirati na kraju upotrebe, kao i ambalaža u kojoj se pakuje. Njihovi proizvodi su pravljeni da budu vrhunskog kvaliteta, da ispunjavaju sve najveće norme na tržištu ali da u isto vrijeme ne ispuštaju u okolinu štetne materije. 
 
U download zoni možete pronaći detaljniji opis proizvoda Aquastop Flex.

Download zona