Esha sistem za balkone

Esha je grčki proizvođač hidroizolacija. Njihov sistem za balkone čini više proizvoda a to su: Eshadesmolast Primer Aqua 2K, Eshadesmolast hidroizolacija i bandažno platno Textil A100 koje se postavlja između dva sloja Eshadesmolasta da bi ojačao hidroizolaciju.
 
U download zoni možete pronaći detaljniji opis proizvoda Eshadesmolast Primer Aqua 2K i Eshadesmolast.

Download zona