PVC i TPO hidroizolacije Kotor

 
U jednom od najljepših djelova Boke, u mjestu Dobrota, sa fantastičnim pogledom na zaliv i more, gradi se luksuzni stambeni objekat, gdje smo pristupili izradi hidroizolacija prohodnog i neprohodnog krova sa šljunkom.
Kao i dosadašnjem našem radu, predvidjeli smo jednostavne hidroizolacione sisteme zajedno sa posebnim teleskopskim slivnicima, te na taj način osigurali potpunu vodonepropusnost objekta.

Klijent: Likoteh d.o.o. Tivat

Hidroizolacioni sistemi
 
RAVNI PROHODNI KROV – POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA KAO SEKUNDARNA HIDROIZOLACIJA
RAVNI PROHODNI KROV – PVC BALASTNA MEMBRANA KAO PRIMARNA HIDROIZOLACIJA - SIKAPLAN SgmA 1,5 mm - SIKA
RAVNI NEPROHODNI KROV – POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA KAO SEKUNDARNA HIDROIZOLACIJA
RAVNI NEPROHODNI KROV – TPO ZAVRŠNA HIDROIZOLACIONA MEMBRANA KAO PRIMARNA HIDROIZOLACIJA - SARNAFIL TG - 66 - 1,5 mm - SIKA
 
Drenažno zaštitni sistemi

RAVNI PROHODNI KROV - WATEC 2E - GUTJAHR
RAVNI NEPROHODNI KROV - ND 120 - NOPHADRAIN
 
Godina izrade 2016.