Hidroizolacija ravnog neprohodnog krova u Tivtu

DATUM OBJAVE: 05.09.2016.

Na šetalištu Pine u Tivtu, skrio se dragulj arhitekture šestdesetih godina prošlog vijeka. Na naš predlog, nismo željeli mijenjati izgled same kuće, već smo se pozabavili unapređenjem njenog izgleda, samim tim što smo ugradli završnu PVC membranu, te tako ostavili mogućnost investitoru, da možda nekad u budućnosti razmisli i o zelenom krovu. Za sada, imali smo za cilj, obezbijediti vodonepropusnost i termičku zaštitu, u kombinaciji sa novim teleskopskim slivnicima. Sa uklanjanjem prvobitne hidroizolacije i cementne košuljice, izradili smo novu sa odgovarajućim padovima, obezbijedili smo termičku zaštitu, i kao najvažnije obezbijedili smo vodonepropusnost objekta.
  
 
 
 

Hidroizolacioni i termički sistem:

- Ekstrudirani polistiren – termička izolacija
- Cementna košuljica u padu od 2 %
- Završna PVC hidroizolaciona membrana na sloju polipropilenskog geotekstila 500 gr/m2 – Vinitex MP 1,5 mm - Texsa
 
Godina izrade 2016.