Izrada mozaika bazena u Tivtu

Nakon uspješne instalacije hidroizolacionog sistema poliuree, izveli smo i završno mozaik popločanje predmetnog „beskonačnog“ bazena sa vodenim ogledalima, koristeći epoksidno ljepilo i epoksidne fuge u crnoj boji.
Projekat uspješan i završen do potpune gotovosti i spreman za vodene igre.
 
Godina izrade 2016.