Poliurea u Crnoj Gori po prvi put

DATUM OBJAVE: 10.11.2015.

Premijerna aplikacija poliurea sistema hidroizolacija u Crnoj Gori

Poliurea kao zaštitno-elastomerni sistem je tehnologija koja se primjenjuje od devedesetih godina dvadesetog vijeka i zasniva se na reakciji hemijskih komponenti IZOCIJANATA I AMINA, koji miješanjem u specijalno dizajniranom uređaju, pod određenom temperaturom i pod određenim pritiskom čine POLIUREU, elastomerni i zaštitni sloj. Dvokomponentni materijal se u posebnom uređaju zagrijava na cca 75˚C, te se pod velikim pritiskom miješa i nanosi pomoću posebnog pištolja, tehnikom bezvazdušnog sprejanja.
 
  
Osnovne karakteristike poliurea hidroizolacije:
 • nenadmašna koncetrisana tvrdoća i otpornost na mehaničke udare
 • elongacija (rastezljivost ) do 600% sa potpunom mogućnošću premoštavanja trenutnih i naknadnih pukotina

 • nenadmašno snažna prionljivost za podlogu

 • jednoslojno ili uzastopno višeslojno nanošenje, bezuslovno sušenje u roku 4 sec po svakom nanešenom sloju, izrada hidroizolacionog pokrivača u jednom danu bez naknadnog sušenja i sazrijevanja. Nakon 1 h poslije aplikacije, može se sistem opteretiti betonom, termikom i sl

 • hemijski najotpornija hidroizolacija

 • aplicirana na podlozi je potpuno neškodljiva za okolinu i za ljude i sa europskim atestima za dopušteno neposredno korištenje u sistemima pitke vode

 • uz primjenu završnog alifatičnog sloja sa mogućnošću izbora raznih  boja, UV stabilna i sa velikim mogućnostima primjene na nepravilnim površinama

 • izuzetno prionjiva na sve vrste podloga i građevinskih materijala

 • koristi se za izradu raznih hidroizolacionih sistema, antikorozivne zaštite, statičkih ojačanja pojedinih dijelova objekata, kao završni sloj u parking garažama, kao završni sloj u proizvodnim pogonima, mljekarama, bolnicama, raznim praonicama, objektima za profesionalni uzgoj stoke, postrojenjima za preradu nafte i gasa, reciklažnim dvorištima itd.

 • može se nanositi u tankim ili debelim nanosima, svejedno je jer ne dolazi do pucanja materijala uslijed veće količine nanešenog materijala.


  Poliureu smo uspješno primjenili na izradi hidroizolacionog sistema bazena za plivanje i spremnika za vodu, sve na rezidencijalnom objektu u okolici Tivta u Crnoj Gori. Aplikaciju su uradili obučeni i sertifikovani majstori Izonet tima.  Prilikom odabira materijala i same tehnologije izrade hidroizolacionih sistema spomenutih pozicija, vodili smo se zadanim ciljevima i to:


 • zbog nepredvidljivog jesenjeg vremena i mogućnosti kišnih padavina, izabrali smo sistem hidroizolacija koji možemo završiti u jednom danu

 • zbog relativno loše kvalitete betonske podloge koja je bila puna vidljivog željeza, segregacionih gnijezda, naknadnog betoniranja, velikog broja prodora i sl., izabrali smo hidroizolacioni sistem i tehnologiju koja je istinski otporna na pukotine i naknadna slijeganja te istinski snažno prionljiva na razne vrste i tipove podloge

 • zbog činjenice što će hidroizolacioni sloj biti izrazito izložen naknadnoj mogućnosti mehaničkog oštećenja iz razloga što je na gradilištu jako veliki broj radova i ljudi, primjenili smo poliurea hidroizolaciju zbog njene fantastične otpornosti na mehaničke udare.

Tip materijala koji je korišten:

PRIMER EPw-1070, epoksidni prajmer pomiješan sa kalcijum karbonatom
TECNOCOAT P-2049, 100% čista poliurea
TECNOTOP 2C, alifatični sloj sa kvarcnim pijeskom za bolju prionljivost keramičkog mozaika kao završnog sloja.

Naš partner i proizvođač:

TECNOPOL SISTEMAS S.L.
Parets del Valles - Barcelona, Španija

Tivat, 09.11.2015.