Podzemne hidroizolacije u Budvi

DATUM OBJAVE: 24.11.2015.

Predstavljamo vam jedan od naših trenutno izazovnijih hidroizolaterskih instalacija, podzemni sistem hidroizolacija na koti od - 10,0 m pod zemljom. Radi se o hotelu sa 4 + zvjezdice u Rafailovićima, Opština Budva.

Karakteristike ovog predmetnog objekta i lokaliteta su:

 • dubina na -10,0 m pod zemljom
 • udaljenost objekta od mora svega 8,0 metara
 • donja podzemna kota objekta u odnosu na prosječni nivo mora je niža za 5 metara
 • snažni nadirući i konstantni bočni pritisak i upad morske vode u temeljnu jamu
 • izražena nepravilna geometrija potpornih - dijafragma zidova

  Tehnologija izrade podzemne hidroizolacije:

 • Sika PVC podzemna membranska hidroizolacija kao apsolutna barijera, varena toplim vazduhom
 • Geotekstilne zaštite od 500 gr/m²
 • Nophadrain ND 120 kao drenažni i zaštitni omotač
 • Ekspandirajući sistem traka na mjestima prekinutih betonaža. Sika Swell sistem.