Prohodni krovovi sa kamenim ili keramičkim popločanjem

Predstavljamo slučaj ravnog prohodnog krova sa kamenim ili keramičkim popločanjem i sa namjenom pješačkog prolaza, za igru, zabavu i sl. Treba imati na umu da ostali tipovi završnog popločanja te specifičnosti same građevine diktiraju i samo projektovanje slojeva prohodnih krovova. Dakle, nema univerzalnog i svuda primjenjivog sistema. Postoji mogućnost i kombinovanja keramike sa sistemom sedum krova. Na taj način bi se prostor dodatno oplemenio.

Prilikom projektovanja ravnih prohodnih krovova sa kamenim ili keramičkim popločanjem namjenjenih za pješačku upotrebu, potrebno je posebno i bez izuzetka, predvidjeti sljedeće slojeve i njihov raspored:

•   AB konstrukcija
•   sekundarna hidroizolacija i parna brana, jedinstven proizvod
•   termička izolacija
•   cementna košuljica u padu min. 2% prema slivnim zonama
•   primarna hidroizolacija
•   drenažni sloj
•   kameno ili keramičko popločanje
•   drenažni linijski i tačkasti slivnici (trozonski slivnici).
  
 
Evo primjera kako bismo mi riješili sisteme prohodnih krovova sa keramikom kao završnim popločanjem.
  


 
 
 Evo primjera kako bismo mi riješili sisteme prohodnih krovova sa završnim popločanjem keramike na distancerima, u kombinaciji sa ekstenzivnim zelenim krovom.
 U nastavku pročitajte više o svakom sloju sistema pojedinačno.
 
Idealno bi bilo da se prilikom izrade AB strukture (konstrukcije) objekta, svježi beton zagladi te „izvuče“ prema slivnim mjestima (ako su poznate pozicije) sa padom od 0,5%.

Sekundarna hidroizolacija i parna brana kroz jedinstveni proizvod čine bitan elemenat cjelokupnog sistema. Ovaj sloj će spremno prihvatiti svaki vid havarijske vode, vodene pare ili zarobljene vode u postupku gradnje te ga uspješno usmjeriti ka odvodnim jedinicama. Naša preporuka za ovaj tip krova je bitumenska samoljepljiva traka sa aluminijumskim uloškom - NOVALL I.

Kao termičku izolaciju u ovom slučaju prohodnih krovova preporučujemo zatvorenu termičku strukturu – vodoneupojnu strukturu tj. ekstrudirani polistiren XPS.

Cementna košuljica u padu
ne smije biti tanja od 4 cm, treba biti armirana staklenim vlaknima i odvojena od termičke izolacije slojem PE folije (obični građevinski najlon). Cementna košuljica treba biti sa kontinuiranim padom od najmanje 2% prema slivnim zonama, zaglađena i ravna.

Primarna hidroizolacija je ključni i najvažniji sloj ovog sistema, kvalitet primarne hidroizolacije treba biti izrazito visok. Za ovaj krovni sistem, s obzirom na zahtjevnu gradnju i izazovan postinstalacioni period, primarna hidroizolacija treba biti izrazito mehanički otporna, ujedno vrlo rastegljiva, sa jakim prijanjanjem za podlogu, otporna na razne hemijske spojeve, bakterije, izrazito otporna na nagle temperaturne promjene i sl.
Za primarnu hidroizolaciju prohodnih krovova preporučujemo materijale:
•   ESHADESMOLAST - poliuretan, ručno nanošeni ili mašinski prskani hladni sistem
•   ARDEX 8+9 - polimercementna hidroizolacija iz dvije komponente

Drenažni sloj postavljen cijelom površinom ispod popločanja predstavlja okosnicu cjelokupnog sistema.
Uloga drenažnog sloja je izrazito pozitivna zbog:
•   ne dolazi do zarobljavanja vode ispod slojeva popločanja te popločanje ne mijenja boju i nema pojave fleka
procjedna voda brzo izlazi iz slojeva popločanja i vezivnih materijala te se popločanje brzo prosušuje što je posebno važno u kontinentalnim krajevima niskih temperatura
•  hidroizolacija biva oslobođena i rasterećena od dugotrajnog prisustva hemijski „agresivne“ vode što joj značajno produžava vrijeme aktivne eksploatacije
•   drenažni sloj djeluje kompenzativno između različitih podloga i slojeva te ne dolazi do pucanja kamenog ili keramičkog popločanja
•   na popločanjima urađenim preko ovih specijalnih drenažnih slojeva, nikad nećete vidjeti ružne tragove šalitre odnosno kalcifikovane tragove i mrlje.
 
Ukoliko Vas interesuju drenažni sistemi koje mi imamo u ponudi, molimo Vas kliknite ovdje.
 
Kameno ili keramičko popločanje mora biti postavljeno uz pomoć posebnog vezivnog materijala (ljepila), koje ima svojstva propusnosti za vodu bez gubitka svojih aditivnih sastojaka. Pored ljepila, u ovom sistemu se može koristiti i specijalni drenažni materijal ARDEX A 10.

Za cjelokupan sistem i njegovu funkcionalnost, jako su bitni adekvatni drenažni linijski i tačkasti slivnici. Tačkasti slivnici trebaju imati mogućnost drenažnog ulaza vode sa više nivoa.
  
U download zoni možete pronaći detaljniji opis proizvoda ARDEX 8+9, ARDEX S7 PLUS, ARDEX S8 FLOW, ESHADESMOLAST, ESHADESMOLAST HRD, PURTEX, NOVALL-I, WATEC® DRAIN KP+, AQUADRAIN® EK, ND 5+1 i ND 120.