Zemljani supstrati i punila

Zemljani supstrati i punila intenzivnog zelenog krova – žardinjere. Ovo poglavlje planiranja i izrade takođe spada u važne segmente cjelokupnog sistema. Pravilan i adekvatan odabir zemljanih supstrata i ostalih punila intenzivnog zelenog krova – žardinjere predstavlja uslov za normalan rast i razvoj biljaka. Količina zemljanih supstrata te količina ostalih punila, njihov raspored i tip se planira i utvrđuje na osnovu vrste biljaka, podneblja, mogućnosti navodnjavanja i raznih drugih parametara. Ovo poglavlje smo posebno obradili pod temom Zeleni krovovi i hortikultura te ga ne spominjemo u ovom dijelu.