Zeleni krov u Budvi

Sa pogledom na more i turističku metropolu Crne Gore, zaživio je jedan prelijepi zeleni krov imponzantnog višespratnog objekta zajedno sa ravnim prohodnim krovom.

Sistem koji smo predvidjeli i izveli je osigurao potpunu vodonepropusnost prije svega, a sa kombinovanjem drenažnih sistema i posebno projektovanih teleskopskih slivnika, i potpunu rasterećenost od negativnog uticaja vode, kako na zelenom, tako i na prohodnom ravnom krovu.

Hidroizolaciona zaštita se sastojala iz dva sloja hidroizolacija – sekundarne i primarne hidroizolacije. Samoljepljiva bitumenska membrana je korištena kao sekundarna hidroizolacija i parna brana, a PVC hidroizolaciona membrana kao primarna hidroizolacija. Drenažno zaštitni sloj – zaštita hidroizolacije i uloga da obezbijedi rasterećenost iste od negativnog uticaja vode, kao i da obezbijedi pravilan rast i razvoj biljnog pokrova.

Klijent: Monrus Investment d.o.o. Budva
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hidroizolacioni sistemi:

ZELENI KROV – SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA MEMBRANA - TEXSELF PE 2 mm - TEXSA
ZELENI KROV – PVC HIDROIZOLACIONA MEMBRANA - SIKAPLAN SGMA 1,5 mm - SIKA
RAVNI PROHODNI KROV – SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA MEMBRANA - TEXSELF PE 2 mm - TEXSA
RAVNI PROHODNI KROV – PVC HIDROIZOLACIONA MEMBRANA - SIKAPLAN SGMA 1,5 mm - SIKA

Drenažno zaštitni sistemi:

ZELENI KROV - ND 5+1 i ND 120 - NOPHADRAIN 
RAVNI PROHODNI KROV - WATEC 2E - GUTJAHR