Završena hidroizolacija podzemne konstrukcije hotela Mimoza

Investitor: MIMOZA GROUP D.O.O.
Objekat:    HOTEL MIMOZA 5*, Tivat
Lokacija:   Urbanističke parcele UP 117 i UP 118, u zahvatu DUP-a 'Tivat-centar' u Tivtu (katastarske parcele 3384 i 3385 KO Tivat)
 

HOTEL MIMOZA 5* - Uspješno smo završili hidroizolaciju podzemne konstrukcije budućeg Hotela Mimoza 5* u Tivtu. Ovo je bio jedan od naših najzahtijevnijih i najkompleksnijih podzemnih poduhvata.
Izraziti pritisak morske vode po cijeloj dubini podzemnog dijela objekta, horizontalno i vertikalno, sve to u kombinaciji sa „Top down“ metodom gradnje (odozgo prema dolje), opravdava kategoriju jednog od građevinski i hidroizolaterski najzahtijevnijih i najodgovornijih projekata ne samo sa aspekta naše kompanije već i na nivou građevinskog sektora Crne Gore.
Za hidroizolacioni podzemni sistem smo odabrali „kontaktne“ podzemne hidroizolacije, SikaProof sistem hidroizolaciju, koja urasta u svjež beton, srasta sa istim te na ovaj način spriječava migraciju i širenje eventualne vode između sloja hidroizolacije i betonske podzemne konstrukcije.

Projekat u brojevima:
- Dubina podzemne konstrukcije.................11.50 m
- Visina podzemnog vodenog stuba............10.30 m
- Pritisak na konstrukciju..............................1.03 bara
- Površina podzemnih hidroizolacija............oko 7000 m²
- Dužni metri radnih prekida u betonima......1500 m
- Trajanje radova..........................................1 godina