PVC ili TPO jednoslojne membrane

PVC ili TPO jednoslojne membrane kao hidroizolacioni sistem intenzivnih zelenih krovova takođe imaju svoju primjenu. PVC ili TPO membrane se vare vrelim vazduhom na mjestu spojeva, a cijeli sistem se fiksira pomoću posebnog spojnog šrafovskog pribora i metalnih profila. Ove membrane su otporne na prokorjenjivanje, mikroorganizme i bakterije. Ostale pojedinosti sistema potražite preko download zone.