Projekat Tara – Porto Montenegro, Tivat

Struktura rezidencijalnog objekta Tara je razuđenog karaktera sa terasama koje imaju vizuru na zaliv, prohodnim krovovima i platoom sa bazenima za plivanje kao i obilje konstruktivnih žardinjera sa mediteranskim biljkama.
Rezidencijalni objekat UP-1-12 Tara, smješten je u srcu naselja Porto Montenegro u crnogorskom Tivtu i predstavlja karakterističan primjer spoja mediteranske arhitekture sa potrebama današnjeg modernog čovjeka. Struktura objekta je razuđenog karaktera sa terasama koje imaju vizuru na zaliv, prohodnim krovovima i platoom sa bazenima za plivanje. Tu je i obilje konstruktivnih žardinjera u kojima rastu i žive raznorazne mediteranske biljke, od manjih žbunastih, preko plodonosnih maslina, do vitkih čempresa.
 
 
Sve navedeno predstavljalo je izazov za kreiranje i izvođenje dugotrajnih i kvalitetnih hidroizolacionih sistema, koji se u ovom slučaju sastojao od dvije vrste hidroizolacija, polimercementne hidroizolacije i PVC membranskih hidroizolacija na dijelovima objekta poput platoa, terasa, ravnih prohodnih  krovova i bazena za plivanje. Zaštita od negativnog uticaja vode u žardinjerama, osmišljena je i izvedena kroz tip hidroizolacije, s PVC membranama.
Klijent: Adriatic Marinas d.o.o.
Glavni izvođač: Strabag d.o.o.
 

Hidroizolacioni sistemi:
TERASE, PROHODNI KROVOVI, PLATO – POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE, 3000 m2
TERASE, PROHODNI KROVOVI, PLATO – PVC MEMBRANE, 3000 m2
BAZENI ZA PLIVANJE – POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE, 550 m2
ŽARDINJERE – PLANTERI I NEPROHODNI KROVOVI – PVC MEMBRANE, 2500 m2
HIDROIZOLACIJE MOKRIH ČVOROVA – POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE, 1800 m2
HIDROIZOLACIJE ISPOD KOSIH KROVOVA – BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 600 m2 
  
 
Termoizolacioni sistemi:
TERASE, PLATO, RAVNI PROHODNI KROVOVI, RAVNI NEPROHODNI KROVOVI - EKSTRUDIRANI POLISTIREN I MINERALNA VUNA, 3600 m2