Poliuretanski hidroizolacioni sistem

Poliuretanski hidroizolacioni sistem je pogodan za intenzivne zelene krovove – žardinjere, karakteriše ga što je bešavan, hladni, jednokomponentni hidroizolacioni nanos koji se može nanositi na gotovo sve građevinske podloge i materijale. Ostvaruje snažno prijanjanje za podlogu, izrazito je elastičan, otporan na prokorjenjivanje te se suši i stvrdnjava pomoću vlage iz vazduha. Posebno je primjenjiv za radove na manjim pozicijama. Otporan je na većinu hemijskih spojeva koji se mogu naći na građevini, otporan je na razne mikroorganizme i bakterije. Nanosi se ručno pomoću valjka i četke, a moguće je i mašinsko nanošenje prskanjem te ima veliku mogućnost u primjeni prilikom obrade raznih prodora i detalja. 
U download zoni možete pronaći detaljniji opis proizvoda Eshadesmolast, Eshadesmolast HRD i Purtex.

Download zona