Poliurea prskani hidroizolacioni sistem

Poliurea je izrazito pogodan sistem hidroizolacija za intenzivne zelene krovove – žardinjere iz razloga što se radi o isključivo mašinskom prskanom dvokomponentnom vrućem sloju koji je izrazito otporan i prionljiv na razne materijale. Otporan je na razne mikroorganizme i hemijske spojeve, otporan na prokorjenjivanje, vrlo elastičan i izrazito otporan sloj na mehaničke udare. Poliurea hidroizolacija je bešavna membrana, ima izrazito kratko vrijeme sušenja – stvrdnjavanja (10 sekundi) i nanosi se izrazito brzo u odnosu na sve ostale sisteme hidroizolacija te se može nanositi i na umjereno vlažne podloge uz primjenu odgovarajućih predslojeva (primer). Poliurea hidroizolacioni nanos ostvaruje punoplošno jaku i stabilnu vezu sa gotovo svim materijalima u građevinarstvu te ima veliku mogućnost u primjeni prilikom obrade raznih prodora i detalja. Ovaj sistem odlikuje izrazito dug period eksploatacije. Ostale pojedinosti sistema potražite preko download zone.