Ostale komponente sistema

Ostale komponente sistema su jako bitne za cjelokupni kvalitet i funkcionalnost ravnih neprohodnih krovišta:
  • PVC, TPO ili FPO slivnici, kompatibilni sa krovnim membranama
  • razne protivupadne rešetke za slivnike
  • odgovarajući nosači za gromobransku instalaciju
  • ukrasni krovni profili za izložene i vidljive neprohodne krovove
  • revizioni otvori za balastne neprohodne krovove
  • sigurnosni krovni punktovi za održavanje krovišta...
Redovno održavanje ovog tipa krovišta je itekako potrebno i poželjno. Jednom do dva puta godišnje potrebno je detaljno počistiti sve strane materije sa krova, stručno pregledati i očistiti slivnike. Naša preporuka za ovaj tip krovišta je da se održavanje povjeri specijalizovanoj firmi.

Više o materijalima i tehničkim detaljima u download zoni.