Neprohodni izloženi krovovi

Neprohodni izloženi krovovi su izrazito cijenjena i često korištena arhitektonska mogućnost i predstavljaju odlično rješenje za veće krovne površine, odnosno veće krovove. Ovakav tip krova je posebno opravdan kod većih krovnih konstrukcija koje ne trpe dodatna i naknadna veća opterećenja. Ravni neprohodni krovovi sa izloženim hidroizolacionim pokrivačem su i izrazito ekonomična i tehnički ispravna rješenja, pogotovo za veće objekte poput sportskih stadiona, trgovačkih i proizvodnih centara, javnih infrastrukturnih objekata poput aerodroma i sajamskih objekata itd. Naravno, primjena ovog tipa krova je opravdana i kod manjih objekata, recimo, individualne gradnje.

Hidroizolacioni pokrivač na izloženim neprohodnim ravnim krovovima samostalno preuzima cjelokupnu ulogu zaštite objekta od negativnih atmosferskih uticaja.
 
U praksi su se pokazali jako dobrim, te ih mi posebno preferiramo kao najbolje i najoptimalnije krovno pokrivanje u ovom slučaju:

 • PVC, TPO ili FPO završne  krovne membrane
 • bitumenske završne  krovne membrane

S obzirom na mogućnosti primjene, jednostavnost ugradnje, dugotrajnost, estetsku vrijednost itd. primat ipak dajemo PVC, TPO ili FPO izloženim krovnim membranama – sistemima. PVC, TPO ili FPO  završne hidroizolacione membrane su i naša preporuka kada je u pitanju ovaj tip krova.

Hidroizolacione krovne membrane, namijenjene za ovaj tip krovišta, moraju biti posebno napravljene, testirane i moraju biti otporne na razne agresivne uticaje poput:

 • UV zraka (sunčevih zraka), odnosno velike vlage
 • vjetra i vjetrom nošenih raznih štetnih čestica
 • raznih štetnih hemijskih spojeva i nakupina
 • ekstremnih temperaturnih razlika
 • mehaničkih naprezanja...

Karakteristike materijala i svojstva pogledajte u download zoni.

Glavne karakteristike izloženih neprohodnih krovova sa završnim PVC, TPO ili FPO pokrivačem su:

 • mogućnost ugradnje na sve vrste podloga (AB konstrukcija, limena nosiva konstrukcija, drvena konstrukcija itd.)
 • idealan sistem za nove industrijske, sportske i velike infrastrukturne objekte, ali i kao pogodan sistem za novo pokrivanje ili sanaciju postojećih krovova
 • brza, jednostavna i ekonomična ugradnja
 • sistem se može ugrađivati u raznim i nepredviđenim vremenskim uslovima
 • odlična paropropusnost cjelokupnog krova
  mogućnost izrade raznih tipova krovova u smislu zakrivljenosti krovnih ravni, malih i velikih kosina, krovova sa velikim brojem detalja i prodora, čak vertikalnih krovnih površina itd.
 • postupak parcijalne sanacije je izrazito izvodljiv i moguć
 • izrazito mala težina krovnog pokrova – membrane (cca ukupno 3 kg/m²).
 • dug vijek trajanja ispravno održavanog hidroizolacionog pokrivača (preko 30 godina)
  pozitivna estetska vrijednost
 • za rad i aplikaciju izrazito podobna membrana uobičajenih debljina 1,2 mm; 1,5 mm i 2 mm
 • potpuno otklonjena mogućnost podilaženja kiše i snijega, kao i naglih udara vjetra
 • raznobojnost krovnog pokrivača

Načini ugradnje PVC, TPO ili FPO završnih krovnih membrana

Razlikujemo dva osnovna principa fiksiranja PVC, TPO ili FPO završnih krovnih membrana:

 • mehanička fiksiranja za podlogu uz pomoć „teleskopskih“ vijaka široke „glave“
 • sistem punoplošnog lijepljenja za podlogu

Način spajanja krovnih membrana se izvodi tako što se preklopljene membrane zavare jedna za drugu varom širine 4 – 5 cm tehnologijom vrelog vazduha (cca 600 C˚).Krovne atike, razni krovni prodori, svjetlarnici itd. se obrađuju na način da se prethodno na sve uglove i spojeve postave limeni profili kaširani sa PVC, TPO ili FPO membranom na koje se onda poslije fiksira i vari osnovna membrana. Minimalni pad kojeg ovaj tip krova treba da ima je 1,5%, u praksi i najčešće, što je i preporuka, iznosi 3% i više.

Preporuka za sve veće i kompleksnije krovove je stručno održavanje istih. Naime, dovoljno je jednom godišnje da stručna i ovlašćena firma izvrši čišćenje, pregled i eventualno sanaciju pojedinih kritičnih dijelova izloženog ravnog krova i na taj način će se vijek trajanja cjelokupnog krova produžiti i za 10 – 15 godina.

Naravno, kada govorimo o izloženim ravnim neprohodnim krovovima, tada ne mislimo samo na hidroizolacioni pokrivač nego moramo voditi računa da cjelokupni krov čini održiv i funkcionalan sistem.

Ostali dijelovi sistema, zajedno sa hidroizolacionim membranama, čine karakterističan presjek izloženih neprohodnih ravnih krovova i to računajući odozdo prema gore:

 • metalna nosiva konstrukcija, prefabrikovana ili klasična AB konstrukcija, drvena ili neka druga konstrukcija
 • parna brana
 • termička izolacija (kamena vuna, ekstrudirani ili ekspandirani polistiren i neki drugi tipovi termičke izolacije)
 • PVC, TPO ili FPO završna krovna membrana

Bez obzira na vrstu i tip nosive konstrukcije i njene važnosti u statičkom smislu, svaka nosiva konstrukcija mora biti finalno pozicionirana u padu prema slivnim odvodima, minimalno 1,5%, idealno 3% i više. Posebno se može uraditi naknadni sloj cementne košuljice u padu.

Parna brana je bitan sloj sistema i spriječava zalazak vodene pare u procesu vodene difuzije u slojeve sistema, odnosno u termičke slojeve. Prisustvo vodene pare uzrokuje propadanje termičkih svojstava krova, vodena para se postupkom kondenzacije pretvara u vodu koja opet može procuriti u objekat itd. Kvalitet i tip parne brane se utvrđuje na osnovu intenziteta unutrašnjih emitera vodene pare. Tako će unutrašnji bazen, velika kuhinja, spa i sauna centri emitovati velike količine vodene pare. Postoji nekoliko tipova materijala za parnu branu, počevši od polietilenskih folija, bitumenskih samoljepljivih traka sa uloškom aluminijumskog lista, posebni premazi itd. Naša preporuka za ovaj tip krova je bitumenska samoljepljiva traka sa aluminijumskim uloškom.

Kod odabira termičke izolacije treba paziti o energetskim zahtjevima samog objekta, protupožarnoj zaštiti, intenzitetu hodanja po krovu u servisne svrhe klimatizacionih uređaja i sl. Naša preporuka je krovna kamena vuna minimalne težine – tvrdoće 160 kg/m³, idealno 200 kg/m³.Ovaj tip termičke izolacije predstavlja jako dobar odabir sa aspekta protivpožarnosti što bi trebalo po nama staviti na prvo mjesto kada su ovakvi krovovi u pitanju, zatim odlično uklapanje i odlična stišljivost bez obzira na geometrijsku zahtjevnost krova, odlična konekcija sa krovnim membranama i sl.

PVC, TPO ili FPO završne krovne membrane predstavljaju samu okosnicu čitavog sistema i njihov kvalitet i reputacija proizvođača moraju biti neupitni. Završne krovne membrane moraju biti armirane i otporne na udare vjetra, moraju biti UV stabilne kroz dugi period eksploatacije, moraju biti otporne na razne hemijske elemente, bakterije, alge i plijesni. Završne krovne membrane trebaju imati karakteristike da se dobro međusobno vare, da su otporne na istezanje, temperaturne promjene i sl. Naša preporuka je da se ugrađuju završne krovne PVC, TPO ili FPO membrane debljine 1,5 mm pa do 2,0 mm.

Više o materijalima i tehničkim detaljima u download zoni.