Esha sistem za hidroizolaciju temelja

Esha je grčki proizvođač hidroizolacija. Njihov sistem za hidroizolaciju temelja čini više proizvoda a to su: primer od Eshaflex 2K/El-a i vode, Eshaflex 2K/El u dva sloja i mrežica velike alkalne otpornosti Primafas 150, koja služi za dodatno armiranje hidroizolacije.
 U download zoni možete pronaći detaljniji opis proizvoda Eshaflex 2K/El.
 

Download zona