BentoShield Max sistem za hidroizolaciju temelja

BentoShield Max je sistem za hidroizolaciju temelja turske firme Geomas Geokompozit. Sistem se odlikuje brzim i jednostavnim postavljanjem materijala na podlogu, koji traje čitav vijek građevine. Sistem čine proizvodi: BentoShield Max, bentonitna membrana oplemenjena polimerima, WaterStop BS, ekspandirajuća bentonitna traka, BentoPaste i BS granule.
  
U download zoni možete pronaći detaljniji opis sistema BentoShield Max.
 
 

Download zona