Balastni neprohodni krov sa šljunkom

Balastni neprohodni krov sa šljunkom je u svom konstruktivnom pogledu isti kao izloženi ravni neprohodni krov, s tim što balastni tip neprohodnog krovišta ima kao završni ili izloženi sloj – sloj prirodnog šljunka (valjutka – oblutka).
Balastni odnosno zaštićeni ravni neprohodni krovovi se uglavnom projektuju kod manjih krovnih površina, kod objekata sa AB konstrukcijom.
 
Karakterističan presjek ovog tipa krovišta, računajući odozdo prema gore bi bio:
  • AB konstrukcija u padu ili naknadno cementna košuljica u padu
  • parna brana
  • termička izolacija (vodoneupojni: ekstrudirani polistiren XPS ili poliuretanska pjena)
  • polipropilenski geotekstil kao razdjelni sloj osim kod TPO i FPO membrana
  • PVC, TPO ili FPO balastna krovna membrana
  • zaštitno-drenažni sloj
  • krovni šljunak (valjutak – oblutak).
Važno je istaći da krovni padovi kod balastnog tipa krova trebaju biti nešto izraženiji te je preporuka da oni budu minimalno 1,5% prema slivnoj ravni ili u idealnom slučaju 2% pada. Ukoliko AB konstrukcija nema pada, treba pristupiti naknadnoj izradi cementne košuljice u padu.

Kao termičku izolaciju u ovom slučaju balastnih krovova preporučujemo zatvorenu termičku strukturu – vodoneupojnu strukturu tj. ekstrudirani polistiren XPS ili prskanu poliuretansku pjenu.

PVC, TPO ili FPO balastne krovne membrane trebaju biti premium kvalitete, izrazito otporne na hemijske elemente, agresivne spojeve iz vazduha, otporne na bakterije i alge. Balastne krovne membrane trebaju biti debljine od 1,5 mm do 2,0 mm te imati izrazitu sposobnost za međusobno varenje.

Zaštitni i drenažni sloj je saćasta PVC struktura debljine cca 1 cm, umotana u PP filterski sloj i zaštitni sloj. Služi kao izrazita mehanička zaštita hidroizolacionim membranama te omogućava brzo dreniranje i oticanje oborinske vode.

Krovni šljunak treba biti zaobljenih ivica (valjutak – oblutak), granulacije 16 – 32 mm, vodom ispran i bez sitnih čestica. Preporučena debljina nasipa krovnog šljunka je 6 cm.

U prošlosti su balastni krovovi imali prednost nad krovovima sa izloženom hidroizolacionom membranom, prvenstveno zbog tehnološke nemogućnosti da se proizvede krovna membrana koja bi dugoročno bila otporna na UV zrake i jake udare vjetra. Danas to više nije slučaj te se balastni krovovi projektuju i izvode na pojedinim objektima iz estetskih razloga, zbog ekstremno jakih udara vjetra, veće mehaničke zaštite hidroizolacionog pokrivača od padajućih predmeta, lakše i brže instalacije hidroizolacionih membrana bez potrebe za fiksiranjem za podlogu i sl.

Na kraju treba istaći da su oba ova istaknuta krovna sistema izrazito tehnički opravdana, dugoročna i ekonomski povoljna što ih s pravom čini pogodnijim i boljim rješenjem od bilo kojeg drugog usporednog krovnog sistema. Mogućnost pregleda krova i relativno lagana i jeftina sanacija eventualnih nedostataka, čini ove krovne sisteme posebno pouzdanima i dugoročnima.

Izuzetak –
osim PVC, TPO ili FPO balastnih krovnih membrana za neprohodne balastne krovove kao hidroizolacioni pokrivač preferiramo i preporučujemo kvalitetne bitumenske balastne membrane i to u dva sloja:
  • bitumenski predpremaz do potpunog zasićenja podloge
  • punoplošno varena SBS bitumenska traka x 2 puta.