Intenzivni zeleni krovovi

Šta su intenzivni zeleni krovovi?

Intenzivni zeleni krovovi se upoređuju sa zelenim površinama poput zelenih parkova i pejzaža na tlu. Ovom tipu krova je potrebna velika količina vode te redovno održavanje. Vegetacija se sastoji od raznolikog rastinja poput travnjaka, grmolikog bilja i drveća, a uz vegetaciju se mogu kombinovati i staze za pješake kao i staze za automobile. Intenzivni zeleni krovovi se ne projektuju samo na visokim zgradama, već su idealni i za podzemne objekte, poput podzemnih garaža. Prostor koji smo preuzeli iz tla zbog izgradnje zgrade ili podzemne konstrukcije kao što je podzemna garaža indirektno se vraća kroz instalaciju intezivnog zelenog krova.

Prednosti intenzivnog zelenog krova su:

  • optimalno korišćenje prostora – ubacivanjem ovakve vrste krova sa njegovom namjenom oplemenjavanja životnog prostora, posebno u urbanim sredinama, poboljšava se i kvalitet i kvantitet življenja
  • smanjenje opterećenja na sistem odvodnje – zeleni krov usporava oticanje kišnice i smanjuje pritisak vode na odvodne kanale prilikom većih pljuskova
  • suzbijanje pojave termičkog mosta – za razliku od betonskih krovova, intenzivni zeleni krovovi ne mogu pretvoriti sunčevu energiju u toplotu u potpunosti, ali stvaraju efekat hlađenja okoline zbog pretvaranja vode u vodenu paru
  • zaštita hidroizolacionih sistema – vegetacija intenzivnog zelenog krova pomaže u zaštiti hidroizolacija od negativnog uticaja sunčevih zraka i kiše, te samim tim pozitivno utiče na životni vijek hidroizolacionih sistema.

Sistem intenzivnih zelenih krovova

Sistem intenzivnih zelenih krovova isporučujemo kompletan, počev od hidroizolacija zelenih krovova, preko drenažnih sistema do same vegetacije.

Srž intenzivnog zelenog krova

Srž intenzivnog zelenog krova je proizvod ND 4+1h višenamjenski drenažni sistem sa CE oznakom koji ima visoku čvrstoću na pritisak. Ovaj proizvod štiti vegetaciju od prekomjernog zadržavanja vode u zimskom periodu i periodu kiša, te zajedno sa WSM-50 Water Reservoir Panels (zadržava 44 l vode po m2), obezbeđuje dovoljnu količinu vode vegetaciji u sušnom ljetnjem periodu. Zajedno sa ND TSF-100 Slip and Protection Sheet, štiti hidroizolaciju zelenog krova od mehaničkih oštećenja za vrijeme i nakon instalacije.
 
Predloge i crteže za ovaj tip krova možete naći u download zoni ispod. Svi crteži predstavljaju predloge sistema - šeme, te ukoliko želite detaljnije informacije molimo da nas kontaktirate.

Download zona