HI terasa

Predstavljamo hidroizolacioni sistem terasa na način da gornji, završni i prohodni pokrivač bude kamen, keramika, drvo ili betonske ploče, postavljeni na distancere.
Presjek ovakvog hidroizolacionog sistema terasa:
 • AB konstrukcija
 • sekundarna hidroizolacija i parna brana, jedinstven proizvod
 • termička izolacija, samo u slučaju da se ispod terase nalazi zatvoreni ili grijani prostor
 • cementna košuljica u padu od 1,5%, minimalne debljine 4 cm, odijeljena od termike PE folijom
 • primarna hidroizolacija
 • PVC distanceri
 • kameno, keramičko, drveno ili betonsko popločanje, postavljeno bez fugiranja i zapunjavanja.

Prednosti ovakvog sistema su:

 • cjelokupan sistem je prozračan te ne dolazi do zarobljavanja i nakupljanja vode unutar slojeva sistema
 • oborinska voda odmah završi na hidroizolaciji odnosno u odvodnom sistemu te se na ovaj način završno
 • popločanje može jako brzo prosušiti nakon padavina ili pranja terase
 • nema kontinuiranog vodenog pritiska na hidroizolaciju te samim time nema niti stvaranja kiselih i štetnih hemijskih sastojaka
 • završno popločanje se može potpuno horizontalno postaviti što estetski djeluje dobro
 • kontrola same hidroizolacije je moguća kao i eventualna sanacija jer se slojevi popločanja mogu lako demontirati i ponovno postaviti
 • ovaj tip hidroizolacionih sistema omogućava da se završna kota vanjskog popločanja ujednači odnosno potpuno uravni sa unutrašnjim popločanjem bez straha da će doći do ulaza vode – sistem bez praga.

Idealno bi bilo da se prilikom izrade horizontalne AB strukture (konstrukcije) terase objekta, svježi beton zagladi te „izvuče“ prema slivnim mjestima sa padom od 0,5%.

Sekundarna hidroizolacija i parna brana kroz jedinstveni proizvod čine bitan element cjelokupnog sistema. Ovaj sloj će spremno prihvatiti svaki vid havarijske vode, vodenog kondenzata ili zarobljene vode u postupku gradnje te ga uspješno usmjeriti ka odvodnim jedinicama. Preporuka za ovaj sloj je jednoslojna samoljepljiva bitumenska hidroizolacija i ujedno parna brana sa uloškom od aluminijumskog voala.

Kao termičku izolaciju u ovom slučaju prohodnih krovova preporučujemo zatvorenu termičku strukturu – vodoneupojnu strukturu tj. ekstrudirani polistiren XPS ili prskanu poliuretansku pjenu. Termička izolacija na terasama nije neophodna osim u slučajevima kada se ispod nalazi zatvoreni ili grijani prostor.

Cementna košuljica u padu ne smije biti tanja od 4 cm, treba biti armirana staklenim vlaknima i odijeljena od termičke izolacije slojem PE folije (obični građevinski najlon). Cementna košuljica treba biti sa kontinuiranim padom od najmanje 1,5% prema slivnim zonama, čvrsta, zaglađena i ravna.

Primarna hidroizolacija je ključni i najvažniji sloj ovog sistema, pa njen kvalitet treba biti izrazito visok. Za ovaj hidroizolacioni sistem, s obzirom na zahtjevnu gradnju i izazovan postinstalacioni period, primarna hidroizolacija treba biti izrazito mehanički otporna, ujedno vrlo rastegljiva, sa jakim prijanjanjem za podlogu, otporna na razne hemijske spojeve, bakterije, izrazito otporna na nagle temperaturne promjene i sl. Naša preporuka je svakako poliurea, vrući hidroizolacioni materijal koji se nanosi mašinskim putem, vrijeme sušenja mu je 10 sekundi i ima izvanredne karakteristike i mogućnosti.

Za primarnu hidroizolaciju prohodnih krovišta preporučujemo:

 • poliurea mašinskim putem prskan vrući sistem
 • poliuretan, ručno nanošeni ili mašinski prskani hladni sistem
 • polimercementni premaz
 • PVC balastne krovne membrane – u izuzetnim slučajevima
 • bitumenske elastomerne trake – u izuzetnim slučajevima.

Podložni distanceri su u pravilu samopodesivi po visini, tako da možemo kompenzovati padove cementne košuljice, postaviti završno popločanje u horizontalnu ravan te drugi tip distancera koji se postavljaju kao fiksna podloška ispod popločanja. Oba tipa distancera ravnomjerno raspoređuju elemente popločanja u smislu širine fuga, tačkama sjecišta i sl.

Za cjelokupan sistem i njegovu funkcionalnost, jako su bitni adekvatni drenažni linijski ili tačkasti slivnici. Tačkasti slivnici trebaju imati mogućnost drenažnog ulaza vode sa više nivoa.

Više o materijalima i tehničkim detaljima u download zoni.