Ekstenzivni zeleni krovovi

Šta su ekstenzivni zeleni krovovi?

Ekstenzivni zeleni krovovi su lagani krovovi prekriveni manje zahtjevnom vegetacijom poput seduma, začinskog i aromatičnog bilja ili trave koji su posebno prilagođeni ekstremnim vremenskim uslovima na krovovima. Izrada ovakve vrste krovova, kao i njihovog održavanja nije skup zahvat, a pri tome poznato je da su trajniji od uobičajenih krovova.

Prednosti ekstenzivnog zelenog krova su:

  • estetska vrijednost – veseli i svježi zeleni izgled objekta, samim tim se poboljšava životni prostor
  • smanjenje opterećenja na sistem odvodnje – zeleni krov usporava oticanje kišnice i smanjuje pritisak vode na odvodne kanale prilikom većih pljuskova
  • suzbijanje pojave termičkog mosta – za razliku od betonskih krovova, ekstenzivni zeleni krovovi ne mogu pretvoriti sunčevu energiju u toplotu u potpunosti, ali stvaraju efekat hlađenja okoline zbog pretvaranja vode u vodenu paru
  • zaštita hidroizolacionih sistema – vegetacija ekstenzivnog zelenog krova pomaže u zaštiti hidroizolacija od negativnog uticaja sunčevih zraka i kiše, te samim tim pozitivno utiče na životni vijek hidroizolacionih sistema
  • zaštita od buke – vegetacija ekstenzivnog zelenog krova pomaže u smanjenju buke i njenog negativnog uticaja na životni prostor.

Sistem ekstenzivnih zelenih krovova

Sistem ekstenzivnih zelenih krovova isporučujemo kompletan, počev od hidroizolacija zelenih krovova, preko drenažnih sistema do same vegetacije.

Srce sistema za ekstenzivne zelene krovove

ND 4+1h je idealan drenažni sloj ispod ekstenzivnog zelenog krova. Predstavlja višenamjenski drenažni sistem sa CE oznakom koji ima visoku čvrstoću na pritisak. Ovaj proizvod štiti vegetaciju od prekomjernog zadržavanja vode u zimskom periodu i periodu kiša, a u ljetnjem sušnom periodu obezbeđuje dovoljnu količinu vode vegetaciji pomoću svog ugrađenog rezervoara za vodu. Osim toga, štiti hidroizolaciju zelenog krova od hidrostatičkog pritiska i mehaničkih oštećenja za vrijeme i nakon instalacije.

Predloge i crteže za ovaj tip krova možete naći u download zoni ispod. Svi crteži predstavljaju predloge sistema - šeme, te ukoliko želite detaljnije informacije molimo da nas kontaktirate.

Download zona

NOPHADRAIN TEHNIČKI LIST

ND4+1h